Дефинисање правних и техничких услова2018-12-15T21:31:37+01:00

Project Description

Дефинисање формално правних и техничких услова за јавне набавке у области Јавно-приватног партнерства обухвата установљење правно законских ставки и урбанистичко просторних и инжењерских услова за реализацију тј. уступање ове врсте уговора