Припрема документације2018-12-15T20:55:19+01:00

Project Description

Припрема пројектно техничке и имовинско правне документације сходно Закону о планирању и градњи објеката обухвата израду Концепције решења ради издавања Локацијских услова а потом израду ПГД-Пројекта за грађевинску дозволу и ПЗИ-Пројекта за извођење