Студије утицаја2018-12-15T21:06:34+01:00

Project Description

Студије утицаја на животну средину и друштвено окружење подразумевају детаљну анализу могућих утицаја планиране градње како на животну средину тако и на део друштвене средине на коју се врши утицај

Project Details

Categories: