Управљање уговорима2018-12-15T21:22:52+01:00

Project Description

Управљање уговорима по ФИДИК уговорним правилима и процедурама као и по процедурама осталих међународних банкарских институција попут EBRD (Европска банка за обнову и развој), EIB (Европска инвестициона банка), WB (Светска банка), подразумева управљање уговором и уговорним процедурама, решавање по одштетним захтевима

Project Details

Categories: