Услуге планирања, надзора и вођења2018-12-15T21:04:31+01:00

Project Description

Инжењеринг услуге планирања, надзора и вођења пројеката изградње и реконструкције објеката високоградње и нискоградње и инфраструктурних водова и постројења и инжењеринг заштите животне средине обухвата широк спектар активности првенствено у области коришћења водних ресурса и заштите од штетног утицаја вода и отпадних вода