Формирање пројектних задатака2018-12-15T21:28:36+01:00

Project Description

Формирање пројектних задатака обухвата установљење постојећег стања одређеног дела инфраструктуре на основу постојеће пројектно техничке и геопросторне документације и на основу извршених мерења и истраживања и дефинисање захтева наручиоца у погледу циљева и садржаја мера на изградњи, доградњи или реконструкцији тог система