Kонсултантске услуге2018-12-15T21:25:45+01:00

Project Description

Применом ПРАГ или сличних правила за јавне набавке обухвата припрему стандардне тендерске документације са формом уговора, техничким спецификацијама, предмером и предрачуном радова и свим другим неопходним спецификацијама неопходним за ефикасно расписивање и реализацију јавних набавки

Project Details

Categories: