Loading...
O nama2018-12-20T17:26:15+01:00

ЧИМЕ СЕ БАВИМО

ЦРИ-Центар за развој инфраструктуре доо је компанија основана 2006 године са циљем мултидисциплинарног тимског рада на урбаном планирању, побољшању заштите животне средине и одрживом планирању јавне инфраструктуре а посебно водне инфраструктуре заштите од вода и снабдевања водом, ППВ-Постројења за пречишћавање воде за пиће, одводне канализационе мреже и ППОВ-Постројења за пречишћавање отпадних вода а све у складу са принципима усклађења са стандардима и правним тековинама ЕУ, обзиром да је Република Србија и цео регион Југоисточне Европе у фази приступања ЕУ.

У оквиру наших активности бавили смо се супервизијама и управљањем пројектима изградње објеката инфраструктуре и имплементацијом ФИДИК уговорних правила и процедура као и вансудским решавањем спорова медијацијом.

Наш тим се састоји од лиценцираних урбаниста, дипломираних инжењера, правника, економиста као и свих других специјалности неопходних за ефикасну и професионалну реализацију урбанистичко планске документације, студија оправданости и пројеката.

Наш мултидисциплинарни тим се састоји од лиценцираних урбаниста, дипломираних инжењера, правника, економиста као и других овлашћених стручњака неопходних за професионалну израду урбанистичко планске документације, студија оправданости, планова и пројеката.

НАШЕ ДЕЛАТНОСТИ

Центар за развој инфраструктуре пружа бројне услуге из области планирања свих облика инфраструктуре, заштите животне средине и обезбеђивања правне помоћи.

ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 91%
ИНЖЕЊЕРИНГ УСЛУГЕ ПЛАНИРАЊА 87%
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 93%
ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 93%
ПЛАНИРАЊЕ И НАДЗОР 98%
Инжењеринг 96%

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Наш тим се састоји од лиценцираних урбаниста, дипломираних инжењера, правника, економиста као и свих других специјалности неопходних за ефикасну и професионалну реализацију урбанистичко планске документације, студија оправданости и пројеката.