Озакоњење објеката2018-12-15T21:34:56+01:00

Project Description

Озакоњење објеката и комуналне инфраструктуре и помоћ при укњижењу у катастар непокретности обухвата израду елабората затеченог стања нелегално изграђених објеката и израду геодетског елабората

Project Details

Categories: