Loading...
Usluge2018-12-20T17:26:58+01:00

БАВИМО СЕ

  1. Просторним и Урбанистичким планирањем
  2. Припремом пројектно техничке и имовинско правне документације сходно Закону о планирању и градњи објеката
  3. инжењеринг услугама планирања, надзора и вођења пројеката изградње и реконструкције објеката високоградње и нискоградње и инфраструктурних водова и постројења и инжењерингом заштите животне средине
  4. Студијама утицаја на животну средину и друштвено окружење
  5. планирањем и надзором над изградњом инфраструктурне мреже објеката за снабдевање водом и за одвођење отпадних вода као и ППВ-Постројења за пречишћавање воде за пиће и ППОВ-Постројења за пречишћавање отпадне воде
  6. управљања уговорима по ФИДИК уговорним правилима и процедурама као и по процедурама осталих међународних банкарских институција попут EBRD (Европска банка за обнову и развој), EIB (Европска инвестициона банка), WB (Светска банка),
  7. консултантске услуге у области процедура јавних набавки по ПРАГ или сличним правилима за јавне набавке
  8. формирање пројектних задатака,
  9. дефинисање формално правних и техничких услова за јавне набавке у области Јавно приватног партнерства

НАШЕ УСЛУГЕ